Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası İSG-Ç

Amacımız kısaca;

Kaza Yok, İnsana zarar vermek yok, Çevreye zarar vermek yok.

1. AMAÇ

 • Herkesin kişisel sorumluluğu, bizimle birlikte çalışan, bizi ziyaret eden veya bizimle iş yapan tüm bireylerin sağlık ve emniyetlerinin garanti altına alınması ve çevreye olan etkinin azaltılması doğrultusunda değişiklikler yapmak, çözüm bulmak, yeniden tasarlamak ve geliştirmektir.

2. KAPSAM

 • Alaşehir Destek OSGB firmamıza bağlı olan tüm işyerleri, tüm fonksiyonlar ile sahalarımızda bulunacak çalışma yapacak tüm çalışanlarımızı bu prosedür kapsamındadır.

3. HEDEF

 • Amacımıza ulaşmak için Alaşehir Destek Sağlık İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. kadrosunun bir üyesi, hareket planının, organizasyonumuzun, sistem ve önlemlerimizin başarısını gözlemlemek ve değerlendirilmesini sağlamak üzere görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bunu yerine getirmek için gerekli kaynakları temin edeceğiz. Hareket planımız ve bağlı organizasyon ve sistemimiz sürekli gelişime, becerinin iyileştirilmesine, danışmaya ve mevcut olan en iyi öneriye dayanmaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Tüm çalışanlar olarak en temel görevlerimiz:

 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmelikler ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda çalışmak,
 • En yüksek kalite standartlarını uygulamak,
 • Örnek olmak, güven vermek,
 • Kötü uygulamaları tespit etmek ve düzeltmek,
 • İş, emniyetsiz ise işi durdurmaktır,
 • Tarafsız ve objektif olmak,
 • Saha uygulamalarına önem vermek,
 • İSG çalışmalarında farkındalık oluşturmak,
 • Planlama, uygulama, kontrol ve organizasyon noktasında aktif olmak.

Tüm çalışanlar olarak taahhüdümüz;

 • Birbirimizi desteklemek,
 • Birbirimize yardım etmek,
 • İşimizi iyi takip etmek,
 • İSG-Ç performansımızı sıklıkla değerlendirmek ve sürekli geliştirmektir.

Tüm çalışanlar olarak temel haklarımız;

 • İş, çalışma öncesi risk değerlendirmesi ve risklerin derecesine göre iş emniyeti çalışmaları tamamlanmadan başlamayacaktır.
 • Tüm personel, tüm işyerleri İSG-Ç konularında eğitilecek ve yaptığı işin İSG-Ç perspektifinde ehil olacaktır.
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ilgili risk değerlendirmesinde ve saha kuralları çerçevesinde belirtilen şekilde kullanılacaktır.
 • Acil durum müdahale planları potansiyel acil durum senaryolarına göre oluşturulacak ve iş başlamadan hazırlanmış olacaktır.
 • Bir işin İSG-Ç açısından emniyetsiz olduğunu fark eden kişi, o işi durdurma hakkını kısıtsız olarak kullanacaktır.

5. SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKASI

Alaşehir Destek Sağlık İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. firmamız bünyesinde çalışan herkes, Sağlık, Emniyet ve Çevre konularındaki hak ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.

Bu konularda başarılı olmak ve bizimle çalışan tüm kişilerin sağlık, emniyet ve güvenliği, işimizin başarısı açısından son derece önemlidir.

Hedeflerimiz çok açıktır; kaza yok; insanlara ve çevreye zarar vermek yok,

Müşterilerimizin emniyetle kullanabileceği kaliteli hizmetler vermek,

Kontrol ve etkimizin olabileceği her yerde ve her durumda:

 • Müşterilerimiz, personelimiz, bizimle çalışan herkesle devamlı temas kurarak; onları dinleyecek ve kaliteli hizmet vermeye çalışacağız.
 • Sektörümüzün kalite standartlarını yükseltmek amacıyla; anlaşmalı firmalarımız ve yerel yönetimlerle devamlı bir işbirliği içinde olacağız.
 • Performansımızın iyi veya kötü yönlerini açıkça duyuracağız.
 • Sağlık, emniyet ve çevre performansının geliştirilmesine katkıda bulunan herkese, değer ve önem vereceğiz.

İş planımız ölçülebilir Sağlık, Emniyet ve Çevre hedeflerini içermektedir. Hepimiz bu hedeflere ulaşmayı taahhüd ediyoruz.

© Copyright 2019 Alaşehir Destek OSGB Tüm hakları saklıdır
web tasarım